Call Us

حباب ساز بتن (هوازا) BCS 440

عملکرد اصلی مواد افزودنی حباب هوا ساز ،ایجاد سهم معینی از حباب های ریز وبسته وتوزیع آن در بتن وملات به منظور افزایش مقاومت بتن درمقابل یخبندان است .آسیب پذیری بتن در فصول سرما به این علت است که آب موجود در لوله های موئینی یخ زده، به انبساط بتن ونهایتاً ترک خوردن آن منجر می شود.

حباب های هوا که با استفاده از مواد افزودنی حباب ساز در بتن تشکیل می شود معمولاً کروی شکل هستند وقطر آنها بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ میکرون می باشد .قطر بهینه این حباب ها بین ۲۵-۲۵۰ میکرون است که قسمت اعظم آنها نزدیک به مصالح سنگی بزرگتر قرار می گیرد. حباب ساز بتن کشش سطحی آب راکم کرده ، حرکت آن را در لوله های مویین از بین می برد و با تولید میلیونها حباب ریز حرکت دانه های سنگی وجایگزینی صحیح آنها را آسان می کند، در نتیجه می توان نسبت آب به سیمان را کاهش داد تا کاهش مقاومت ناشی از ایجاد حباب هوا جبران شود.

موارد کاربرد


  • سدسازیها، روسازی راهها، فرودگاهها، تراورس های راه آهن و مخازن آب، نیروگاهها ، سردخانه ها ، سازه ها وتأسیسات آبی، سکوهای بارگیری، کف سازی های صنعتی، روسازی بزرگراهها، پارکینگ ها ، خیابانها ، جدولها و پیاده روهای بتنی
  • تهیه بتن مقاوم در برابر نفوذ محلولها و مایعات شیمیایی خورنده
  • تهیه بتن مقاوم در برابر یخبندان و ذوب

مزایای استفاده


  • کاهش آب انداختگی بتن و افزایش سرعت گیرش آن به میزان حداکثر ۱۰ درصد
  • حفاظت میلگردها و سازه های فلزی
  • تولید بتن منسجم، ضمن افزایش کارایی آن و کاهش نسبت آب به سیمان
  • افزایش پایداری بتن در مناطق سردسیر و محلهایی که یخبندان و ذوب مکرر صورت می گیرد.
  • افزایش پایداری بتن در مقابل نفوذ گازها و مایعات خورنده و افزایش کارائی بتن
  • کاهش مقدار ماسه مصرفی و کاهش خطر کربناتی شدن بتن
  • افزایش مقاومت بتن در برابر لرزش ،انقباض و انبساط

مقدار مصرف

یک هزارم درصد وزن سیمان مصرفی، ضمن اینکه عوامل زیر باعث تغییر در مقدار مصرف حباب ساز خواهد شد.
• دانه بندی مصالح ونسبت شن و ماسه
• نوع سیمان مصرفی ونسبت آب به سیمان
• دمای محیط و استفاده همزمان از روان کننده ها

جدول مشخصات فنی محصول
رنگقهوه ای
حالت فیزیکیمایع
وزن مخصوص0/9 گرم بر سانتی متر مکعب
یون کلرندارد
شرایط نگهداریدرظروف سربسته و محفوظ از هوا و یخبندان و به مدت یک سال
بسته بندیگالن ۲۰ لیتری

روش مصرف


حباب ساز را با آب بتن مخلوط کرده و بعداً مصرف نمایید.

Call Now Button