Call Us

حلال اپوکسی BCS 310

جهت پاک کردن ابزارآلاتی که با آن مواد اپوکسی را بر روی سطوح اعمال می کنند و همچنین جهت رسیدن به غلظت مناسب در ترکیبات دوجزئی اپوکسی استفاده می شود.

موارد کاربرد


  • پاک کردن ابزارآلات و کلیه محل های آغشته به مواد اپوکسی
  • افزایش کارایی مواد اپوکسی و اعمال آنها به سطوح مورد نظر

مزایای استفاده


  • جهت رسیدن به غلظت دلخواه در ترکیبات دوجزئی اپوکسی
  • افزایش سرعت کار
  • کاهش هزینه های اجرایی

مقدار مصرف

درصورت لزوم حدوداً ۵ تا۱۰ درصد وزنی به محصولات دوجزئی اضافه می شود.

جدول مشخصات فنی محصول
رنگبی رنگ
حالت فیزیکیمایع
وزن مخصوص0/8 گرم بر سانتی متر مکعب
PHحدود ۶
یون کلرندارد
شرایط نگهداریدر ظروف سربسته و محفوظ از هوا وحرارت و به مدت یک سال
بسته بندیظرفهای ۴ و ۲۰ لیتری

روش مصرف


BCS310 به محصول دوجزئی اپوکسی اضافه شده و در حدود ۳ دقیقه به هم زده می شود .در صورت برخورد (یا پاشیده شدن) به چشم با آب شستشو و به پزشک مراجعه گردد.

Call Now Button