Call Us

گروت کنسنترات BCS 120

گروت منبسط شونده برای ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن وملات مصرف می شود وموجب افزایش تماس ملات و بتن با فضاهای محدود اطرافشان می شود، که در نهایت جمع شدگی وترک خوردگی را کم کرده ، پرداخت نهایی را آسان می کند ودر کارهای تعمیر وترمیم سازه های بتنی که الزاماً باید از جمع شدگی بتن جلوگیری شود، استفاده می شود..

موارد کاربرد


 • تولید ملات و بتن قابل انبساط با خم کنترل شده
 • اجرای زیر سازه های فولادی ، زیر صفحه ستون ها و محل استقرار ماشین آلات سنگین ، انحراف میله مهارها
 • تزریق در سدها و تونل ها و تزریق در برش های سنگی سدها
 • تعمیر و ترمیم سازه های بتنی که الزاماً باید از جمع شدگی بتن جلوگیری شود.

مزایای استفاده


 • جمع شدگی و ترک خوردگی و آب انداختگی بتن و ملات را کاهش می دهد.
 • خوردگی آرماتورها و سازه های فولادی را کاهش می دهد.
 • کارایی بتن را افزایش می دهد.
 • با انواع سیمانهای پرتلند سازگاری دارد.
 • انبساط کنترل شده در ملات و بتن ایجاد می کند.
 • مقاومت فشاری، برشی و خمشی و کششی بتن و ملات را افزایش می دهد.
 • مقاومت بتن در برابر ضربه و ارتعاش را افزایش می دهد.

مقدار مصرف

۰/۵ تا ۱ درصد وزن سیمان مصرفی

جدول مشخصات فنی محصول
رنگخاکستری
حالت فیزیکیمایع
وزن مخصوص0/81 گرم بر سانتی متر مکعب
یون کلر ندارد
شرایط نگهداریدر ظرف های در بسته ومحفوظ از هوا و رطوبت به مدت یک سال
بسته بندیظروف ۱ کیلویی

روش مصرف


مقدار مورد نظر به بتن یا ملات اضافه شده و به مدت حدود ۴ دقیقه میکس شده و تا حداکثر ۲۰ دقیقه مصرف گردد.