گروت | گروت در شیمی سازه

گروت | گروت در شیمی سازه گروت به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند ۱-گروت پایه سیمانی ۲-گروت اپوکسی گروت پایه سیمانی این گروتها به طور کلی بر پایه سیمان،ماسه و افزودنیهایی جهت افزایش مقاومت و انبساط و همچنین روان کننده های مخصوص آن می باشد. از مهمترین کاربردهای گروت شامل: پرکردن حفره […]