Call Us

گروت کنسنترات BCS 120

گروت منبسط شونده برای ایجاد انبساط قابل کنترل در بتن وملات مصرف می شود وموجب افزایش تماس ملات و بتن با فضاهای محدود اطرافشان می شود، که در نهایت جمع شدگی وترک خوردگی را کم کرده ، پرداخت نهایی را آسان می کند ودر کارهای تعمیر وترمیم سازه های بتنی که الزاماً باید از جمع شدگی بتن جلوگیری شود، استفاده می شود..

موارد کاربرد گروت کنسنترات  BCS 120


  • تولید ملات و بتن قابل انبساط با خم کنترل شده
  • اجرای زیر سازه های فولادی ، زیر صفحه ستون ها و محل استقرار ماشین آلات سنگین ، انحراف میله مهارها
  • تزریق در سدها و تونل ها و تزریق در برش های سنگی سدها
  • تعمیر و ترمیم سازه های بتنی که الزاماً باید از جمع شدگی بتن جلوگیری شود.

مزایای استفاده از گروت کنسنترات BCS 120


  • جمع شدگی و ترک خوردگی و آب انداختگی بتن و ملات را کاهش می دهد.
  • خوردگی آرماتورها و سازه های فولادی را کاهش می دهد.
  • کارایی بتن را افزایش می دهد.
  • با انواع سیمانهای پرتلند سازگاری دارد.
  • انبساط کنترل شده در ملات و بتن ایجاد می کند.
  • مقاومت فشاری، برشی و خمشی و کششی بتن و ملات را افزایش می دهد.
  • مقاومت بتن در برابر ضربه و ارتعاش را افزایش می دهد.

مقدار مصرف گروت کنسنترات  BCS 120

۰/۵ تا ۱ درصد وزن سیمان مصرفی

جدول مشخصات فنی محصول
رنگخاکستری
حالت فیزیکیمایع
وزن مخصوص0/81 گرم بر سانتی متر مکعب
یون کلر ندارد
شرایط نگهداریدر ظرف های در بسته ومحفوظ از هوا و رطوبت به مدت یک سال
بسته بندیظروف ۱ کیلویی

روش مصرف گروت کنسنترات  BCS 120


مقدار مورد نظر به بتن یا ملات اضافه شده و به مدت حدود ۴ دقیقه میکس شده و تا حداکثر ۲۰ دقیقه مصرف گردد.

Call Now Button