ترمیم کننده های بتن

سایر محصولات

ترمیم کننده بزرگ چیست و چه کاربردی دارد؟

Concrete Restoration

 

 

 

محصولات ترمیم کننده بتن BCS

ژل میکروسیلیکا

BCS 920

ژل میکروسیلیس الیاف دار

BCS 940

کفپوش صنعتی

BCS 800

کیورینگ

BCS 450

زودگیر بتن مایع

BCS 170

زودگیر بتن پودری

BCS 710

میکروسیلیکا

BCS 900

واتراستاپ

BCS 850

حباب ساز بتن (هوازا)

BCS 440

حلال اپوکسی

BCS 310

خمیر کاشت میلگرد

BCS 335

خمیر کاشت میلگرد دو جزئی

BCS 335

الیاف پلی پروپیلن

BCS 860

ایزوپلین

BCS 1000

بتن سخت

BCS 820

تراز کننده

BCS 170

آنی گیر بتن (شاتگریت)

BCS 720