آب بند عایق پوششی waterstop

آب بند ها و عایق های پوششی

آب بند چیست و چه کاربردی دارد؟

Water Stop and Insulation Coations

محصولات آب بندها و عایق های پوششی BCS

پرایمر زیرسازی

BCS 350

پوشش امولسیونی

BCS 342

چسب بتن مایع

BCS 500

کفپوش اپوکسی

BCS 810

واتر پروف بتن (مایع)

BCS 960

واتر پروف بتن (پودری)

BCS 350

پرایمر امولوسیونی

BCS 341

پرایمر اپوکسی

BCS 340

عایق پوششی (شیمی بام)

BCS 980

نانو عایق حرارتی

BCS 346

نانو عایق رطوبتی

BCS 344

نفوذ گر

BCS 390

آب بند کننده سطوح

BCS 360

آب بند کننده سطوح دو جزئی

BCS 370

رنگ اپوکسی

BCS 320

رنگ نمای ساختمان و بتن

BCS 200