انواع اپوکسی

انواع اپوکسی

اپوکسی چیست و چه کاربردی دارد؟

Epoxy Products

 

محصولات اپوکسی BCS

ملات اپوکسی (ترمیم کننده اپوکسی)

BCS 330

پرایمر اپوکسی

BCS 340

کفپوش اپوکسی

BCS 810

گروت اپوکسی

BCS 110

حلال اپوکسی

BCS 310

رنگ اپوکسی

BCS 320

ماستیک درزبندی اپوکسی

BCS 300