ترمیم کننده های بتن

چسب ها و ماستیک ها

چسب و ماستیک چیست و چه کاربردی دارد؟

Adhesive and Mastic

 

 

 

 

محصولات چسب ها و ماستیک های BCS

چسب کاشی خمیری

BCS 700

چسب کاشی پودری ویژه

BCS 650

چسب کاشی خمیری الیاف دار

BCS 705

چسب کاشی پودری معمولی

BCS 600

چسب آب بندی

BCS 510

چسب بتن الیاف دار

BCS 505

چسب بتن مایع

BCS 500

چسب بلوک

BCS 660

ماستیک پلی اورتان تک جزئی

BCS 306

ماستیک گرم اجرا

BCS 302

ماستیک گرم اجرا

BCS 301

ماستیک گرم ریزر

BCS 303

ماده بندکشی

BCS 220

ماستیک درز بندی اپوکسی

BCS 300

ماستیک درز بندی

BCS 305

ماستیک سرد

BCS 304